Bidrag

Bidrag


Några exempel på bidrag till museet:


Stödföreningen för Lödöse museum har som sin uppgift att stödja museets publika verksamhet.
I praktiken innebär detta att föreningens styrelse ur de fonder som utgörs av medlemsavgifterna, har möjlighet att tillmötesgå museets önskemål om ekonomiskt stöd till inköp till samlingarna och inventarier som exempelvis inköp av utomhusmöbler till kaféet eller ge bidrag till föredrag, filmvisning, musikarrangemang mm.
Det kan också handla om stödinsats för aktivitet med tydlig anknytning till museiverksamheten t.ex. bidrag till Kulturföreningen Ljudaborg för genomförandet av medeltidsspelet "Ljuda os". Även med arrangemang i egen regi och i samarbete med det lokala föreningslivet har Stödföreningens styrelse eftersträvat att komplettera museets utåtriktade verksamhet allt i syfte att öka intresse för vårt fantastiska museum.
Med detta vill styrelsen framhålla att varje medlem i vår stödförening bidrar med en värdefull insats för vårt fina museum. Idag är vi omkring 350 medlemmar, men vi kan bli flera, tänk om var och en av oss kunde värva ytterligare en medlem! Årsavgiften är 150 kronor och som medlem får Du 10% i museets butik och kafé.ört5
ört3
ört1
ört4
ört2


Jag utnyttjar mitt medlemsskap i stödföreningen genom att dricka kaffe i Örtagården och få 10% rabatt.

Jag påminner om vårt evenemang på tisdagen den 4 juni då vi firar att det är 25 år sedan som Lödöse museum öppnade, utmanar Sven Hellbom!