Om oss

Om oss

Ingvar Ekbrand Ordförande

Mitt medlemskap i Stödföreningen är jämförelsevis inte särskilt mångårigt, däremot är mitt intresse för Lödöse museum och verksamheten i och omkring museet av åtskilligt äldre datum.
Med min bakgrund inom kommunal kulturverksamhet och med mitt särskilt stora intresse för kulturminnesvård får väl detta anses helt naturligt. Mitt särskilda intresse för Lödöse Museum och min fokusering  på vårt västnordiska kulturarv väcktes hos mig som för så många andra av Rune Ekre som den mångsidiga kulturpersonlighet och inspirerande folkbildare han var.
Det är min önskan och ambition, att vi alla i Stödföreningen - vi är i dagsläget många och kan bli långt fler - fullföljer vårt uppdrag att ur vår gemensamma "pengapåse", tillkommen av medlemsavgifter och sponsorer, lämna bidrag till stöd och stimulans för museets verksamhet och utåtriktade satsningar för att fånga allmänhetens uppmärksamhet.
Stödföreningens arrangemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar vill styrelsen ska ses som komplement.
För egen del såg jag gärna att de arkeologiska utgrävningarna fortsätter och vidgas för att ge oss rikare kunskaper
om Lödöses roll och betydelse under ett intressant och händelseladdat tidsförlopp i vår nordiska medeltidshistoria.


Torgny Söderlund  Vice ordförande 


Hur länge har du varit med i Stödföreningen?

 Jag är ny i gänget började i april 2019


Varför är du med?

Ja för det första är jag mycket intresserad i historia speciellt den medeltida. Så när jag flyttade till Lödöse så kändes helt självklart att jag ville vara med i stödföreningen.


Vad är det som är så speciellt med Lödöse Museum?

Det man har grävt fram här är helt fantastiskt, alla objekt som är så välbevarade. Det är som en tidskapsel. All forskning som görs här ger en mängd kunskap över en intressant och viktig tidsepok.


Vad tycker du är föreningens viktigaste uppgift?

I princip det vi gör idag stödja museet och aktiviteter som ökar allmänhetens intresse.


Om du fick önska något när det gäller museet vad skulle det vara?

Att det kan växa så att mer av föremålen kan visas. Att man grävde fram och visade något av t.ex.klosterruinen håller en del utgrävningar öppen så allmänheten kan ta se dessa. Museet är ju också en turistattraktion av världsklass som faktiskt hela bygden har nytta av som man kanske inte har dragit fördela av, det är bara att se hur man har gjort i York, Roskilde t.ex.


Seija maritta Wistbacka, Styrelseledamot

I Stödföreningen i Lödöse Museum är jag styrelseledamot. Med mitt betalda medlemsskap stöds SLM:s förening. Mitt intresse för växter, djur och natur i samspel med miljön har utvecklat sig till en djupare förståelse även för medeltiden i Västra Götalandslän. Autodidakt konstnär och målar främst i akrylteknik. Frivilligarbetare i Vänersborg kyrkas kyrkokör. Politiskt aktiv i Vänersborgs kultur och fritidsnämnd.


Sven Hellbom, Styrelseledamot

Mitt medlemskap i Stödföreningen är jämförelsevis inte särskilt mångårigt,
däremot är mitt intresse för Lödöse museum och verksamheten i och omkring museet av åtskilligt äldre datum.
Med min bakgrund inom kommunal kulturverksamhet och med mitt särskilt stora intresse för kulturminnesvård får väl detta anses helt naturligt.
Mitt särskilda intresse för Lödöse Museum och min fokusering  på vårt västnordiska kulturarv väcktes hos mig som för så många andra av Rune Ekre som den mångsidiga kulturpersonlighet och inspirerande folkbildare han var.
Det är min önskan och ambition, att vi alla i Stödföreningen - vi är i dagsläget många och kan bli långt fler - fullföljer vårt uppdrag att ur vår gemensamma "pengapåse", tillkommen av medlemsavgifter och sponsorer, lämna bidrag till stöd och stimulans för museets verksamhet och utåtriktade satsningar för att fånga allmänhetens uppmärksamhet.
Stödföreningens arrangemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar vill styrelsen ska ses som komplement.
För egen del såg jag gärna att de arkeologiska utgrävningarna fortsätter och vidgas för att ge oss rikare kunskaper om Lödöses roll och betydelse under ett intressant och händelseladdat tidsförlopp i vår nordiska medeltidshistoria.


Jan Carlstein, Kassör
Sven Erik Björklund, Sekreterare
Hillevi Pettersson, Styrelseledamot
Lisbet Granberg, Styrelseledamot
Kaija Martikainen, Styrelseledamot
Anna-Stina Börjesson, Styrelseledamot